• Home>

מקימים סטרט-אפ – מה חשוב לדעת על קניין רוחני?

דצמבר 2013  Insider פורסם באתר

.הגיתם רעיון, הקמתם חברה, ואתם חיים עתה את החלום של “מדינת הסטארט-אפ” ♦ אחת המשימות המורכבות העומדות בפניכם הינה להגן על הנכסים הלא-מוחשיים, העומדים בליבו של המיזם והחלום

הגיתם רעיון, תפישה או טכנולוגיה, והקמתם חברת-הזנק שמיועדת לפתח ולשווק את המוצר או השירות המהפכני, המבוססים על אותו רעיון או טכנולוגיה חדשניים. ובקיצור, אתם חיים עתה את החלום של “מדינת הסטארט-אפ”
.אחת המשימות המורכבות העומדות בפניכם הינה להגן על הנכסים הלא-מוחשיים, העומדים בליבו של המיזם והחלום שלכם, כבר מראשיתו של המיזם, כאשר אתם עמלים על פיתוחו והמשאבים שלכם מוגבלים

: להלן רשימת דגשים שיסייעו לכם בתחילת המסע בעולמו המורכב של הקניין הרוחני

הסכם המייסדים – הסכם המסדיר את מערכת היחסים בין מייסדיי חברת-ההזנק והחברה בתחילת הדרך. עליכם להקפיד להגדיר באופן ברור ומפורט דיו את תחום העיסוק של החברה, ולכלול סעיף שבמסגרתו מעבירים המייסדים את הקניין הרוחני הרלבנטי לחברה. כמו כן, חשוב שתכללו בהסכם זה סעיפים שמגדירים בצורה נכונה את המגבלות שיחולו על יכולתו של מייסד להתחרות בחברה אם וכאשר תיפסק פעילותו בחברה

מיקום הקניין הרוחני – מיקום נכון של הקניין הרוחני בתחילת הדרך עשוי לחסוך בתלאות אינספור וחשיפות מס בהמשך. בנוסף, מיקודו של הרישום למקומות הרלבנטיים לפעילות החברה בתחילת הדרך עשויה לצמצם בהוצאות בשלב זה. שימו לב לתוכניות תמיכה שונות, כגון מענקי מדען ראשי בישראל, אשר עלולים להטיל מגבלות ממשיות על העברתו של הקניין הרוחני מישראל

קניין רוחני לא רשום – עליכם לבחון מהן זכויות הקניין הרוחני שיקומו לכם מבלי לנקוט בפעולות רישום. למשל, אתם עשויים להיות זכאים להגנה על סודות מסחר ושמות מסחריים מסוימים במקומות רבים אף בלא רישום. במסגרת זו עליכם לבחון אף עד כמה מורכבותו של הרעיון או הטכנולוגיה, למשל קודי מקור של תוכנות מסוימות, עשויים להגן עליו אף בלא רישום קניין רוחני

רישום קניין רוחני – עליכם לבדוק אילו רישומי קניין רוחני יכולים להיות רלבנטיים עבורכם, למשל רישום פטנט (הרלבנטי למוצרים ותהליכים טכנולוגיים), מדגם (הרלבנטי לעיצוב של מוצרים), זכויות יוצרים (הרלבנטיות לחומרים כתובים), סימן מסחר (הרלבנטי לשמות) וכיו”ב. בחנו את סיכויי הרישום לאור הקריטריונים השונים שחלים על כל סוג רישום, כגון חדשנות בהקשר של פטנטים, וכיצד הרישום יסייע לכם בהגנה שאתם צריכים. כדי להיות יעילים, נסו למקד את מאמצי הרישום שלכם בליבו של העסק שלכם

שיקולים נוספים ברישום – הליכי רישום של קניין רוחני יכולים לסייע לכם לא רק בהגנה, אלא אף לשמש ככלי שיווקי, למשל, עצם הגשת בקשה לפטנט עשויה לאותת למשקיעים פוטנציאליים על אמונתכם במיזם ובחדשנותו בהיות הליך הרישום מורכב ויקר. מאידך, שימו לב שהגשת בקשות לרישום קניין רוחני עלולות לחייב, בשלב מסוים, חשיפתו של מידע רב לציבור, דבר אשר עלול דווקא לפגוע בכם. כמובן שעליכם לבחון אף את מורכבות הליך הרישום, אורכו ועלויותיו

שמירת סודיות – היו זהירים בחשיפתו של מידע הקשור לרעיונות או הטכנולוגיה בבסיס המיזם שלכם. הקפידו להחתים כל עובד ויועץ על הסכם ראוי של סודיות, העברת קניין רוחני ומגבלות על תחרות. הקפידו להחתים כל גורם אחר שבקשר עמכם או עם החברה, על הסכם סודיות ראוי. אמצו בהקדם מדיניות בנושא סודיות והנהיגו אותה בחברה. הבהירו לכל מי שאתם או החברה במגע איתו עד כמה חשוב לכם עניין שמירת הסודיות. שימו לב ללוחות הזמנים של הליכי הרישום, כך למשל בשלבים מסוימים עשוי גילוי מידע לפגוע בסיכוי לרשום פטנט

ספקים – במסגרת פעילות החברה, יתכן שתחליטו לעשות שימוש במרכיבי קניין רוחני של אחרים (כגון ספקי תוכנה). הקפידו על הסכמים ברורים לרכישה או רישוי של הקניין הרוחני כאמור, ועל סעיפי שיפוי בגין מקרים שבהם יתברר כי הקניין הרוחני האמור מפר זכויות של צדדים שלישיים; נסו להגיע למצב שבו האחריות של הספקים תחת סעיפי שיפוי אלה אינה מוגבלת. אם אתם משתמשים בתוכנות קוד פתוח, שימו לב לחסרונות של הדבר, כגון ההשפעות של שילוב תוכנת קוד פתוח במוצר שלכם על המוצר כולו

לקוחות – היה והחברה תעסוק במסגרת המודל העסקי שלה ברישוי קניין רוחני, חשוב להקפיד על הסכמים ברורים שקובעים בפירוט את השימוש המותר בקניין הרוחני המורשה והמגבלות על השימוש בו

הכותב הינו השותף המייסד במונוסביץ ושות’, משרד עורכי דין המתמחה בתחום ההייטק